Semper
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Danych sklepu Semper

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez SEMPER, prowadzonego pod adresem http://www.e-semper.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę PPH MJS sc ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań, NIP: 782 22 58 900, REGON: 634423480

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PPH MJS s.c z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 91 w Poznaniu (dalej „My”, „Semper” albo „MJS”) dostępnej pod adresem www.e-semper.pl (dalej „Semper”).

 1.  Semper dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

 

 1. Semper nie udostępnia, nie sprzedaje i nie wymienia się zebranymi danymi z innymi podmiotami w celach marketingowych. Dane, które przekazujemy podmiotom zewnętrznym (np. firmie DPD, Poczcie Polskiej, bankom), wykorzystywane są tylko i wyłącznie do świadczenia naszych usług.

 

 1. Wszystkie udostępnione nam dane są bezpiecznie przechowywane w bazie PPH MJS s.c. Zapewniamy, że wgląd do danych mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

 

 1. Semper nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane przez Państwa komputer, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Semper w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies zapisują informacje: na temat sesji, ostatnio oglądane produkty, oddanie głosu w ankiecie. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub je usunąć, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy kontakt z producentem przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.
 2. Obok plików cookie Semper może również gromadzić dane zwyczajowe zbierane w ramach logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy, przeglądarki, dostawcę usług internetowych oraz adres strony, z której weszli Państwo na witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Witryny. Dane te nie będą łączone w przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 3.  Semper będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku zakupów i procesów rejestracji na Witrynie:

- nazwisko i imię

- adres zameldowania

- adres korespondencyjny

- adres poczty elektronicznej

- numer telefonu

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy korzystać ze swojego konta na Witrynie lub pisemnie pod adresem: sklep@e-semper.pl

 

 1. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Semper. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny na dole każdego z newsletterów bądź poprzez kontakt pod adresem e.semeniuk@semperfashion.eu.
 2. W celu realizacji umowy sprzedaży sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

- firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, KRS nr 0000028368
NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421

- firma kurierska InPost Paczkomaty Sp. z o.o., ul. Malborska 130,  30-624 Kraków,

- Poczta Polska SA

- operator przelewów elektronicznych Przelewy24.pl - ProPay S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań

- operator kart płatniczych Przelewy24.pl - ProPay S.A.., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez MJS s.c.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Semper, w tym dokonywania zakupów
 • zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona;
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MJS s.c., którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną;
 • prowadzenie analiz e-semper.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się Państwo na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym e-semper.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw można wnieść wysyłając e-maila na adres: e.semeniuk@semperfashion.eu

12. Semper dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. W oparciu o usługodawcę iq.pl stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny, stosując bezpieczne szyfrowane połączenie SSL. Wszelkie jednak nasze działania mogą się okazać niewystarczające, jeśli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowania poufności loginu i hasła i nie udostępnianie ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem procesu logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 13. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem Państwa loginu i hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpi inny problem z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem email:  sklep@e-semper.pl

 14. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@e-semper.pl . Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 15. W ramach Witryny mogą się pojawiać okresowo lub stale linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Semper. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Semper nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem email: sklep@e-semper.pl lub Administratorowi: PPH MJS sc ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań, NIP: 782 22 58 900, REGON: 634423480

16. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO pod numerami 128467 oraz 128468

17. Jakie przysługują Klientom prawa w sprawie ochrony danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych:
W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji na temat swoich danych osobowych. Aby sprawdzić, które dane osobowe są przez nas przechowywane, skontaktuj się z nami mailowo: e.semeniuk@e-semper.pl

Prawo do przenoszenia danych:
Gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie kopię swoich danych osobowych oraz przesłać ją innemu administratorowi. Prawo to dotyczy tylko i wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Mają Państwo prawo do tego, aby zażądać od nas poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, niepoprawne lub nieaktualne. Jeżeli posiadają Państwo konto w naszym sklepie online, można edytować swoje dane osobowe samodzielnie logując się do swojego konta na www.e-semper.pl. Pamiętaj, że jeżeli pojawi się jakikolwiek problem z edycją Państwa danych osobowych, zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc: sklep@e-semper.pl

Prawo do usunięcia danych: 
W każdej chwili mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich wszystkich danych przetwarzanych przez PPH MJS s.c. z wyjątkiem następujących sytuacji:
- niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
- Państwa zamówienie jest w trakcie realizacji
- nieuregulowana płatność za zamówienie
- jeżeli dokonano w naszym sklepie jakichkolwiek zakupów, Państwa

dane dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. 
Możesz również zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wykonując instrukcje zawarte w każdej otrzymywanej od nas wiadomości e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 
Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
-jeżeli zgłoszą nam Państwo, że Państwa dane są niepoprawne, ograniczymy ich przetwarzanie do momentu zweryfikowania ich poprawności
-jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niewłaściwy, prosimy skontaktować się z nami: e.semeniuk@semperfashion.eu. Mają również Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl